• Energie
 • Půjčky
 • Pojištění
 • Služby
 • Hypotéky

POJIŠTĚNÍ


ŽIJEME AKTIVNĚ

 • můžete získat dvojnásobné plnění v případě autonehody
 • lze pojistit až na 56 diagnóz vážného onemocnění
 • existuje vyjímka, kdy pojištovna plní i duševní poruchy či problémy s páteří
 • lze pojistit i diabetes

MYSLETE NA SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

 • lze provozovat adrealinové sporty bez výluk
 • vaše děti jsou od narození pojištěné proti závažným nemocem
 • je možno pojistit rizikové těhotenství
 • plnění je bez výluky za trvalé následky neúmyslného trestného činu
 • pojišťovna nekrátí plnění při běžném úrazu po požití alkoholu

STAČÍ MALÁ NEOPATRNOST

 • budete v bezpečí ikdyž nabouráte služební auto
 • rozbijete firemní počítač nebo telefon
 • jste na služebních cestách v zahraničí
 • omylem upustíte drahý firemní majetek

VAŠE AUTO

 • najdeme pro vás to nejvýhodnější pojištění
 • můžeme každý rok zkontrolovat smlouvu a nastavit nová pravidla
 • možný převod bonusů mezi manželi

VÁŠ DOMOV

 • nabízíme komplexní pojištění se slevou 
 • možnost pojištění i vaši pergoly či okrasné zahrady
 • dostanete plnění ikdyž si sami rozbijete třeba televizor
Top